މީދޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Meedhoo އިން)
Jump to navigation Jump to search
މީދޫ، މިނަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްތަކަށް ނިސްބަތްވެގެންވެއެވެ.