ޤިސްމު:ދިވެހި ފަންނާނުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މިގިސްމުގައި ވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަންނާނުންގެ މައުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން ފިލްމީ ތަރިން، މިއުޒިކް ކުޅުންތެރިން، ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން، ކުރެހުންތެރިން މި ގިސްމުގައި ހިމެނޭނެއެވެ

މި ޤިސްމުގައި އެއްވެސް ސަފްހާ އެއް އަދި އެއްވެސް ފައިލެއް ނުހިމެނެއެވެ.