Difference between revisions of "އެމެރިކާ"

Jump to navigation Jump to search
== ނަން ==
އެމެރިކާގެ ރަސްމީ ނަމަކީ ''ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ'' އ ރެވޭ ކުރު ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ޢާންމުކޮށް ކިޔައިއުޅޭ އެމެރިކާ، ޔޫއެސް، ޔޫއެސްއޭ އަދި ދިސްޓޭޓްސް ފަދަ ނަންތައް ހިމެނެއެވެ. އެމެރިކާ އަށް މިނަން ދެވިފައިވަނީ 16 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ އޮތް ހިސާބަށް ދިޔަ އިޓަލީގެ މުސާފިރު، އަދި ޗާޓް ކުރެހުންތެރިޔާ [[އެމެރިގޯ ވެސްޕުޗީ]] އާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ފުރިހަމަ ނަމެއް އެމެރިކާ އަށް ދެވިފައިވަނީ ''ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް އިންޑިޕެންޑެންސް'' ގައެވެ. އެފަހަރު ދެވިފައިވާ ނަމަކީ ''ޔޫނަނަމަސް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ތާރޓީން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ'' މިއެވެ. އެއަށްފަހު މިނަން 4 ޖުލައި 1776 ގައި '' ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް އޮފް ދި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ'' އަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މިހާރު ގެ ނަން ފައިނަލް ކުރެވި އެނަން ކިޔަން ކަނޑައެޅުނީ 15 ނޮވެންބަރު 1777 ގައި އޮތް ދެވަނަ ކޮންޓިނެންޓަލް ކޮންގްރެސް ގައެވެ. އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އެމެރިކާ އަށް ކިޔުނު [[ކޮލަމްބިޔާ]] މިނަން ގުޅިފައިވަނީ އެމެރިކާ ހޯދިކަމަށްބުނާ [[ކްރިސްޓޮފާރ ކޮލަމްބަސް]] އާއެވެ.
 
ALLACH AKBARR AND FUCK USA
 
== ޖިއޮގްރަފީ ==
Anonymous user

Navigation menu