Difference between revisions of "އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު"

Jump to navigation Jump to search
|1 || align=right|'''{{flag|PRC|name=ޗައިނާ}}'''<ref>Figure refers to [[Mainland China]] only. It excludes the [[Special Administrative Region of the People's Republic of China|special administrative regions]] and [[Republic of China|Taiwan]].</ref> || {{formatnum:{{#expr: (132000 + 1.8657 * {{Age in days|2007|10|20}} + 1) round 0}}0000 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, uses 2009 data from page in Chinese, time zone difference not factored in; 18,657 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(1320000000 + 18657 * {{Age in days|2007|10|20}} + 10000 ) / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.cpirc.org.cn/index.asp Chinese&nbsp;Population&nbsp;clock]
|-
|2 || align=right|'''{{flag|އިންޑިއާIndia|PRC|name=އިންޑިޔާ}}''' || {{formatnum:{{#expr: (115200 + 4.2197260273969 * {{Age in days|2008|7|15}}) round 0}}0000 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, uses same data as India pop clock 42,197.26 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(1152000000 + 42197.260273969 * {{Age in days|2008|7|15}})/{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.indiastat.com/ Indian Population clock]
|-
|3 || align=left|'''{{flag|United States}}''' || {{formatnum:{{#expr:{{uspop}}/1000 round 0}}000 }}<!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, uses same data as U.S. pop clock - increment per day changes each month - for November 2009 it is about 7,561 people per day -->

Navigation menu