ޗިސްމޭގެ ނިގޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޗިސްމޭގެ ނިގޫ ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Tail of pancreas) އަކީ ޗިސްމޭ ގެ ނިމޭ ހިސާބުގައިވާ ހިމަ ބައެވެ. ޗިސްމޭގެ ނިގުލުގެ ކޮޅު ގޮސް ޖެހިފައި އިންނަނީ ހުންކޮށި ގައެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ނިގޫ ގޮސްފައި އިންނަނީ ލިއެނޯ-ރީނަލް ލިގަމެންޓް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Lieno-renal ligament) ގެ ދެފަށަލަ ދޭތެރެއިންނެވެ.