ޖަސަރީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޖަސަރީ ބަހަކީ އިންޑިޔާގެ ޔޫނިޔަން ޓެރިޓަރީ އޮފް ލަކްޝަދީބުގައި މޮށިއުޅޭ ބަހެކެވެ. މި ބަސް އެންމެ ގާތްކަން ބޮޑީ މަލަޔާޅަމާއެވެ.