ޖަސަރީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ޖަސަރީ ބަހަކީ އިންޑިޔާގެ ޔޫނިޔަން ޓެރިޓަރީ އޮފް ލަކްޝަދީބުގައި މޮށިއުޅޭ ބަހެކެވެ. މި ބަސް އެންމެ ގާތްކަން ބޮޑީ މަލަޔާޅަމާއެވެ.