ގައުމީ ފަންވަތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ގައުމީ ފަންވަތް
Islamic Republic of Pakistan
اسلامی جمہوریۂ پاکستان
Islāmī Jamhūriya-i-Pākistān
Flag of Pakistan Coat of arms of Pakistan
ދިދަ ނިޝާން
މޮޓޯ: ޔަޤީނެ މުޙްކަމް, އިއްތިޙާދު, ނަޒުމް
(އުރުދޫ: Faith (self confidence), Unity, Discipline)
ޤައުމީ ސަލާމް: ޕާކް ސަރްޒަމީން ޝާދް ބާދް
(Blessed Be The Sacred Land)
Location of Pakistan
ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދު
އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރު ކަރާޗީ (އިޤްތިޞާދީ މައިޝަހަރުވެސްމެ)
ރަސްމީ ބަސް (ތައް) އުރުދޫ, އިނގިރޭސި
ސަރުކާރު ފެޑެރަލް ޖުމްހޫރިއްޔާ
ޕަރުވޭޒް މުޝައްރަފު
ޝައުކަތު ޢަޒީޒު
މިނިވަންކަން

- ޢިއުލާންކުރީ
- ޖުމްހޫރިއްޔާ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކިބައިން
1947-08-14
1956-03-23
އަކަމިން
 • ޖުމްލަ
 • ފެން (%)
 
803,940 އކކމ (34ވަނަ)
3.1
އާބާދީ
 • 2005 އަންދާސީ.
 • [[As of |]] ބޯހިމެނުން

 • އަކަބުރަ
 
162,419,946 (6ވަނަ)

އކކމ/202(38ވަނަ)
ޖީ.ޑީ.ޕީ (ޕީ.ޕީ.ޕީ)
 • ޖުމްލަ
 • ޕަރ ކެޕިޓާ
2004 އަންދާސީ
$360.8 ބިލިއަން (26ވަނަ)
$2567 (135ވަނަ)
އ.ތ.ފ (2003) 0.527 (135ވަނަ) – މެދުމިންވަރު
ފައިސާ ރުޕީ (Rs.) (PKR)
ވަގުތު ޒޯން
 • ހޫނު މޫސުމް (ދ.ރ.ވ)
ޕީއެސްޓީ (ވ.ބ.ގ+5:00)
ބެލިފައެއްނުވޭ (ވ.ބ.ގ+5:00)
އިންޓަނެޓް މ.ދ.އ .pk
ފޯން ކޯޑު +92
ޕާކިސްތާނުގެ ބާނީއަކީ މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖިނާހެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ
Republic of Maldives
Flag of Maldives.svg Coat of arms of Maldives.png
(ދިދަ) (ނިޝާން)
ޤައުމީ މޮޓޯ: n/a
LocationMaldives.png
ޤައުމީ ބަސް ދިވެހި
ވެރި ރަށް އަދި އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރު މާލެ
ރައީސް MAUMOON ABDUL QAYYUM
އަކަމިން
 - ޖުމްލަ
 - % ފެން
185ވަނަ ފަށް
298 ކމ²
އާބާދީ
 - ޖުމްލަ (އަހަރު)
 - އަކަބުރަ
166 ވަނަ ފަށް
349,106 (2005 އަންދާސީ.)
1,171/ކމ²
ފައިސާ ރުފިޔާ
ވަގުތު ޒޯން ބއގ +5
މިނިވަން ދުވަސް 26 ޖުލައި 1965
ޤައުމީ ސަލާމް ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
އިންޓަނެޓް ކޯޑު .mv
ފޯން ކޯޑު 960