ލޫދިފާ(ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ލޫދިފާ
ފައިލު:22- LOODHIFA.jpg
ލޫދިފާ ގެ ޕޯސްޓަރެއް
Directed by މޫމިން ފުއާދު
Produced by ނޫރު އެން މޫވީސް
ޙުސައިން ނޫރައްދީން
Written by މޫމިން ފުއާދު
Starring ރަވީ ފާރޫޤް
މަރިޔަމް އަފީފާ
މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ)
ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް
އަހުމަދު އާސިމް
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
ފާތިމަތު އާޒިފާ
އަހުމަދު އާސިމް
މަރިޔަމް ޝަކީލާ
Music by މުހައްމަދު އިކްރާމް
Cinematography ހުސައިން މުނައްވަރު
Release dates
14 ފެބުރުއަރީ 2011
Running time
240 މިނެޓް
Language ދިވެހި

ލޫދިފާ އަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު ނިކުމެފައިވާ ދިވެހ ފިލްމެކެވެ.

 • ނަން : ލޫދިފާ
 • ތަރިން : ކޮޕީއިއްސެ، އަފީ، ރަވީ، އަލީ ވަހީދު، އާސިމް، ދަރާ ރަޝީދު، ޝަކީލާ، އާޒިފާ، ކުޑަ ހައްޖަ، ސައީދު، މުނައްވަރު، ޒިޔާ، ނިޝާ
 • ޑައިރެކްޓަރ : މޫމިން ފުއާދު
 • ވާހަކަ : މޫމިން ފުއާދު
 • ސްކްރީން ޕްލޭ : މޫމިން ފުއާދު
 • ޕްރޮޑިއުސަރ : ޙުސައިން ނޫރައްދީން (ނޫރު)
 • ސްޓޫޑިއޯ: ނޫރު އެންޑް މޫވީސް
 • ސިނެމަޓޮގްރަފީ : ޙުސައިން މުނައްވަރު
 • އެޑިޓިންގ : އަހުމަދު އާސިމް
 • މިއުޒިކް : މުހައްމަދު އިކްރާމް
 • ތީމް ލަވައިގެ މިއުޒިކް : ޝާޒް އަދި ފޯޑް
 • ވިޝުއަލް އިފެކްޓްސް : އަހުމަދު ޝިހާމް
 • ފިލްމްގެ ވައްތަރު : ކްރައިމް / ޓްރެޖެޑީ ޑްރާމާ
 • ފިލްމްގެ ބަޖެޓް: 6 ލައްކަ ރުފިޔާ
 • ނިކުތް ތާރީޚް: 14 ފެބްރުއަރީ 2011
 • ފިލްމް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވަނީ : 18 އަހަރުން މައްޗަށް