ފަންވަތް:/blank template

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
{{{conventional_long_name}}}
{{{native_name}}}
Flag Coat-of-arms or other symbol
Motto: {{{national_motto}}}
Anthem: {{{national_anthem}}}
{{{map_caption}}}
{{{map_caption}}}
{{{map_caption2}}}
{{{map_caption2}}}
Capital{{{capital}}}
0°0′N 0°0′E / 0.000°N 0.000°E / 0.000; 0.000
Largest city {{{largest_city}}}
Official languages {{{official_languages}}}
Recognised regional languages {{{regional_languages}}}
Ethnic groups (year) {{{ethnic_groups}}}
Government {{{government_type}}}
 -  {{{leader_title1}}} {{{leader_name1}}}
 -  {{{leader_title2}}} {{{leader_name2}}}
 -  {{{leader_title3}}} {{{leader_name3}}}
 -  {{{leader_title4}}} {{{leader_name4}}}
 -  {{{leader_title5}}} {{{leader_name5}}}
{{{sovereignty_type}}} {{{sovereignty_note}}}
 -  {{{established_event1}}} {{{established_date1}}} 
 -  {{{established_event2}}} {{{established_date2}}} 
 -  {{{established_event3}}} {{{established_date3}}} 
 -  {{{established_event4}}} {{{established_date4}}} 
 -  {{{established_event5}}} {{{established_date5}}} 
 -  {{{established_event6}}} {{{established_date6}}} 
 -  {{{established_event7}}} {{{established_date7}}} 
 -  {{{established_event8}}} {{{established_date8}}} 
 -  {{{established_event9}}} {{{established_date9}}} 
 -  Water (%) {{{percent_water}}}
Population
 -  year estimate estimate (rank)
 -  year census census
GDP (PPP) year estimate
 -  Total {{{GDP_PPP}}} (rank)
 -  Per capita per capita (rank)
GDP (nominal) year estimate
 -  Total {{{GDP_nominal}}} (rank)
 -  Per capita per capita (rank)
Gini (year){{{Gini}}}
Error: Invalid Gini value · rank
HDI (year){{{HDI}}}
Error: Invalid HDI value · rank
Currency {{{currency}}} (code)
Time zone {{{time_zone}}} (UTCoffset)
 -  Summer (DST) DST (UTCoffset)
DST note
Calling code {{{calling_code}}}
Internet TLD {{{cctld}}}
1. {{{footnote1}}}
2. {{{footnote2}}}
3. {{{footnote3}}}
4. {{{footnote4}}}
5. {{{footnote5}}}
6. {{{footnote6}}}
7. {{{footnote7}}}

For syntax and examples, see /doc.