މަންތާލަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ މަންތާލި އިން)
Jump to navigation Jump to search

މަންތާލި މިއީ އިނގިރޭސި ބަހުން މެންޓެލް އޭ ކިޔާ ބާވަތުގެ ހެދުމެކެވެ.