އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު(ކޮޕީ އިއްސެ) އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ދިވެހި ފިލްމްތައް ކުޅެފައެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އެދިއެދިހޯދީމޭ
 • ނަމަނަމަ އުސްމާން
 • އުމުރަށް ސަލާމް - 2008
 • ހޭލާ - 2006
 • ނެތި ދިއަޔަސް - 2006
 • ބަނޑިއެދުރު - 2007
 • ފަރިހިބެ - 2007
 • ބުންޏޭ ބުންޏޭ - 2008
 • ފަރިހިބެ 2 - 2008
 • އިނގިލި (ފިލްމް) - ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން
 • ސަޒާ (ފިލްމް) - 2011
 • ލޫދިފާ - 2011
 • ބޮޑު13 މުައައްސަސާ