ރާކަނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ރާކަނި
ރާކަނި
ބ.އަތޮޅު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުތެރެެއިން ނެގިފައިވާ ރާކަނި ފޮޓޯއެއް.
ރާކަނި
އިނގިރޭސި ނަން Chiragra spider conch
ސައިންޓިފިކް ނަން (Harpago chiragra)
އިތުރު ނަން ހައިނގިލިހައް، އިނގިލިހައް