ޤިސްމު:Candidates for speedy deletion

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

Pages and Categories needed to be removed from the wikipedia as soon as possible.

ގިސްމު "Candidates for speedy deletion" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

މި ޤިސްމުގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި މިސަފްޙާއެވެ.

"Candidates for speedy deletion" ޤިސްމުގައިވާ މީޑިއާ

The following 3 files are in this category, out of 3 total.