ލޮސްޓް (ޓީވީ ސިލްސިލާ)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ލޮސްޓް
LostS3Promo.jpg
ލޮސްޓް ގެ 03ވަނަ ސީޒަންގެ ޕޯސްޓަރ.
ބާވަތް ޑްރާމާ، އެޑްވެންޗަރ، މިސްޓްރީ، ތްރިލަރ
އުފެއްދީ ޖެފެރީ ލިއެބަރ
ޖޭ.ޖޭ. އެބްރަމްސް
ޑެމޮން ލިންޑެލޯފް
ތަރިން See Cast and characters below
އަސްލު  ދައްކާ ޤައުމު Flag of އެމެރިކާ އެމެރިކާ
No. of seasons 3
އެޕިސޯޑް ތަކުގެ އަދަދު 68 (List of episodes)
ޕްރޮޑަކްޝަން
ދިގު މިން 42 މިނެޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް
އަސްލު ދައްކާ ޗެނަލް ABC
Picture format 480i (SDTV),
720p (HDTV)
އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްކީ 22 ސެޕްޓެމްބަރ, 2004 – present (renewed through 2010)
އިތުރު ފާލަންތައް
ރަސްމީ ވެބްސައިޓް
IMDbގެ ޕްރޮފައިލް
TV.comގެ ޚުލާސާ


ލޮސްޓް އަކީ އިގިރޭސި ޑްރާމާ ސިލްސިލާ އެކެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނެޓްވޯކް ސައިޓްތައް
Commons-logo.svg
Wikimedia Commons has media related to: