މެމްބަރު:Nickshanks

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ނިކޮލަސް ޖޯރޖް ޝޭނކްސް އުފަންވެފައިވަނީ 1981 މަރޗް 1 ގައި ނޮތިންގހަމް ގައި ހުންނަ ރާނީގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށެވެ. ސްކޮޓްލަންޑގެ ބައްފައެއް އަދި ހަންގޭރީ މަންމައަކަށެވެ. އޭނާ ބޮޑުވަމުން އައީ ހުޅަނގު ބްރިޖްފޯރޑް ގައެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރުގައި އޭނާ ގެޔާއި ރަށް ދޫކޮށް ހެޓްފީލްޑްގެ ހޭރޓްފޯރޑޝަޔަރ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެސްޓްރޯފިސިކްސް ކިޔަވަން ދިޔައެވެ.dk:Bruger:Nickshanksdv:User:Nickshankstlh:lo'wI':Nickshanks